Dział techniczny

Drewno należy do najstarszych materiałów używanych przez człowieka. Jest produktem ściętego drzewa i poddanego obróbce mechanicznej. W Polsce, od wieków stosowano ten materiał do budowy. Przykładem jest osada w grodzie Biskupin. Wszystkie domy, urządzenia obronne i wiele przedmiotów wyposażenia i codziennego użytku było wykonane z drewna. Przez lata budowano z drewna ściany, stropy i dachy. Drewna używano również do produkcji narzędzi, naczyń a także do ogrzewania i oświetlania pomieszczeń (łuczywo).

 

Obecnie drewno znajduje zastosowanie jako materiał wykorzystywany na więźby dachowe, ogrodzenia, podłogi, ściany oraz do budowy domków. W Ameryce Północnej (USA i Kanada), drewno jest ciągle ważnym materiałem budowlanym i używa się go do budowy większości niskich zabudowań mieszkalnych. Z odpadów powstałych przy obróbce drewna są produkowane płyty pilśniowych, wiórowe, OSB, sklejki, itd., które także są materiałem służącym w budownictwie.

Wady i zalety drewna
Polska norma (PN-79/D-01011, "wady drewna") wyróżnia następujące grupy wad:

 • sęki
 • pęknięcia
 • wady kształtu
 • wady budowy
 • zabarwienia
 • zgnilizny
 • uszkodzenia mechaniczne


Najpoważniejszą wadą drewna jest jego łatwopalność. Jednak istnieją materiały zabezpieczające przed ogniem.

Zalety:

 • łatwe w obróbce (gatunki miękkie)
 • izoluje termicznie i elektrycznie
 • materiał ekologiczny
 • odporne na działanie wielu czynników chemicznych