Dział techniczny

Surowiec drzewny można podzielić:

 

 • ze względu na rodzaj drewna:
  • drewno iglaste – drewno pozyskiwane z drzew iglastych
  • drewno liściaste – drewno pozyskiwane z drzew liściastych
  • drewno krzewów – drewno pozyskiwane z krzewów
 • ze względu na postać:
  • drewno okrągłe – surowiec drzewny pozyskiwany w stanie okrągłym, z zachowaniem kształtu pobocznicy pnia lub elementów korony
  • drewno łupane – surowiec drzewny wyrabiany z drewna okrągłego przez dzielenie go wzdłuż włókien
  • drewno rozdrobnione – surowiec drzewny wyrabiany z drewna za pomocą rozdrabniarek
 • ze względu na kategorie grubości:
  • grubiznę: do której zaliczamy drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe
  • drobnicę: do której zaliczamy drewno małowymiarowe
 • ze względu na kategorie długości:
  • drewno długie: do którego zaliczamy dłużyce i kłody
  • drewno krótkie: do którego zaliczamy wyrzynki, wałki i szczapy
 • ze względu na klasyfikację jakościowo-wymiarową:
  • drewno wielkowymiarowe (W) - klasy A (WA0), B (WB0), C (WC0), D (WD)
  • drewno średniowymiarowe (S) - grupy: S1, S2 (podgrupy a i b), S3 (podgrupy a i b), S4
  • drewno małowymiarowe (M) - grupy: M1 i M2

Polskie Normy odnośnie surowca drzewnego:

 • PN-92/D-02002: Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole.
 • PN-D-02006:2000 Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakości według metody alternatywnej. Terminy, definicje i metody badań.
 • PN-92/D-95000: Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie.
 • PN-92/D-95008: Drewno wielkowymiarowe liściaste.
 • PN-91/D-95009: Surowiec drzewny. Zrąbki leśne.
 • PN-92/D-95017: Drewno wielkowymiarowe iglaste.
 • PN-92/D-95018: Drewno średniowymiarowe.
 • PN-92/D-95019: Drewno małowymiarowe.